Potvrzením registračního formuláře tlačítkem „Založit účet“ dáváte svůj výslovný souhlas správci osobních údajů: LTC Slovan Kladno z.s., sídlo: Sportovců 821, Rozdělov, 272 04 Kladno, IČO: 618 95 661, společnosti zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze spisová značka L 6743/MSPH (dále jen Správce), aby zpracovával v souladu s platnou a účinnou legislativou v oblasti ochrany osobních údajů Vaše následující osobní údaje:

které jsme získali přímo od Vás k následujícím účelům Správce uskutečňovaným samotným Správcem nebo osobami jím pověřenými:

Tento souhlas je udělen na dobu určitou, a to na dobu trvání 20 let od udělení souhlasu.   

Tento souhlas je dobrovolný a může být kdykoliv odvolán, a to následujícím způsobem:

Tímto potvrzuji, že jsem se seznámil/a s Informačním memorandem o zpracování osobních údajů, že jsem mu zcela porozuměl/a, a že osobní údaje, které jsem poskytl/a jsou přesné, pravdivé a úplné. Jsem si vědom/a, že mám právo:

Děkujeme.